LAATUSEURA

Seurassamme on panostettu junioritoiminnan laadun kehittämiseen ja aloitimme vuonna 2003 koripalloliiton sertifioiman laatujärjestelmän mukaisen aktiivisen kehitystyön. Laatimamme laatujärjestelmän tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää seurassamme käytettäviä toimintatapoja, selventää seurassa toimivien henkilöiden työnjakoa, kartoittaa voimavaroja seuran sisällä, antaa seuraan kuulumattomille kuva seuran toiminnasta sekä auttaa kehittämään seuran toimintaa. Pidämme vuosittain palautekyselyn pelaajille ja heidän huoltajilleen. Palautteen avulla pyrimme edelleen kehittämään seuramme toimintaa.

Nuori Suomi ja Suomen Koripalloliitto on myöntänyt Oulun NMKY:lle Sinettiarvonkeväällä 2008. Nuori Suomi Sinettiseurat ovat nuorisourheilun laatuseuroja, jotka ovat saaneet tunnustuksen laadukkaasta nuorisotoiminnasta. Sinettiseuroilla on yhteiset laatukriteerit, joiden mukaan sinetti voidaan myöntää. Suomessa on ONMKY:n lisäksi vain kuusi koripallon sinettiseuraa.

Suomen Koripalloliitto on myöntänyt Oulun NMKY:lle liiton laatupalkinnon nuorisokoripallotoiminnasta. ONMKY on yksi kahdeksasta suomalaisesta seurasta, jolle Kultainen Kori -laatusertifikaatti on myönnetty. Nuorisokoripallon sertifioinnin kriteereihin kuuluvat tietyt vaatimukset laatukäsikirjan, koulutus- ja valmennustoiminnan, kilpailutoiminnan, markkinointitoimenpiteiden, viestinnän sekä jäsenvelvoitteiden osalta.

 

Tähtiseura

Tähtiseura-ohjelma on seuratoiminnan laatuohjelma, jonka tavoitteena on kehittää suomalaista seuratoimintaa. Toiminnan tunnuksena toimiva Tähtimerkkimme kertoo, että seura on kehittynyt tasolle, jossa seuratoimintaohjelmassa määritellyt laatutekijät toteutuvat. 

 

PERUSARVOT

Kasvatuksellisuus
Koripalloilun oppimisen lisäksi tavoitteena on kasvattaa nuorista toisia kunnioittavia ja kuuntelevia, sekä elämäntavoiltaan urheilullisia ihmisiä.

Tasavertaisuus
Kaikkien seurassa toimivien junioreiden, valmentajien, seura-aktiivien ja vanhempien on koettava olevansa tärkeä osa seuramme toimintaa ja arvoja.

Toisten huomioon ottaminen
Jokaisen juniorin on saatava yksilöllistä, tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua omien lähtökohtiensa ja tavoitteidensa mukaisesti.

TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET

Laadukkuus
Haluamme tarjota korkealaatuisen toimintaympäristön heti nuoremmista ikäluokista lähtien ja innostaa vanhempien ikäluokkien pelaajia toimimaan lajin ja seuran piirissä joko aktiivipelaajana, valmentajana tai tuomarina. Toimintamme perustana on sertifioitu laatujärjestelmä.

Monipuolisuus
Kiinnitämme huomiota valmennuksen ja ohjauksen monipuolisuuteen varmistamalla yleisten liikunnallisten taitojen kehittymisen koripallon lajitaitojen ohella. Monipuolisuuten myös eri lajien suhteen suhtaudumme kannustavasti,

Yhteisöllisyys
Jokainen seuran toiminnassa mukana oleva juniori sekä heidän vanhempansa tuntevat olevansa osa Ynniläistä koripallokulttuuria. Palkitsemme kevään yhteisessä juhlatilaisuudessa ansioituneita pelaajia ja seuran muita aktiiveja.

Vastuullisuus
Ohjaamme kaikkia seuramme jäseniä kunnioittamaan kanssaihmisiä, noudattamaan yhteisesti sovittuja pelisääntöjä sekä ylläpitämään iloista urheilullista ilmapiiriä.

Kansainvälisyys
Kannustamme joukkueita osallistumaan kansanvälisiin turnauksiin koti- ja ulkomailla uusien kontaktien ja kokemuksien saamiseksi.

SEURATOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Arvioimme toimintaamme kauden päätyttyä pidettävällä tyytyväisyystutkimuksella pelaajille ja vanhemmille. Lisäksi käymme joka kevät valmentajien kanssa palautetilaisuuden kuluneesta kaudesta. Koripalloilijoiden johtoryhmä pitää myös vuosittain suunnittelu- ja kehittämiskokouksen.

PELISÄÄNNÖT

Jokainen joukkue noudattaa Koripalloilijoiden yhteisiä pelisääntöjä:

1.Tasavertaisuus
2.Toisten huomioonottaminen
3.Ehdoton ei tupakalle, päihteille ja huumeille

Sinettiseura-hankkeen myötä jokaisessa harjoitusryhmässä käydään läpi Nuorisuomi Operaatio Pelisäännöt –keskustelu.

Operaatio Pelisääntöjen yhtenä tavoitteena on oppia keskustelemaan ja kuuntelemaan oman seuran väkeä – niin lapsia kuin aikuisiakin. Oppia toimimaan yhdessä sovittuun suuntaan, niin että pienet ja isot ihmiset voivat olla tyytyväisiä lasten harrastukseen.

Lisäksi joukkueet voivat laatia omat, yhteisiä sääntöjä täydentävät säännöt, joita voivat olla esim.

1. Kilpailulliset tavoitteet
2. Harjoituskuri
3. Koulunkäynnin tärkeys

Osoite:
Raatintie 7
90100 Oulu
Yhteystiedot:
Nuorisopäällikkö Lars Ekström
+358440202228
lars.ekstrom@onmky.fi
Yhteistyökumppani
Stadium_logo.svg
Facebook
ONMKY Juniorit